Českobratrská církev evangelická

srpen - Oprava pláště kostela

21/07/2009 15:10

Na opravu průčelí kostela spolu s fasádou a okny i na západní straně kostela jsme získali příspěvky z grantů města, kraje a ministerstva kultury, celkem 850 tisíc korun. V září rozhodne celocírkevní shromáždění Jeronýmovy jednoty o daru pro náš sbor ve výši 250.000 Kč.

Smlouvy jsme uzavřeli s kutnohorskou firmou Obnova památek. Letošní stavební akce bude probíhat od srpna do podzimu. Stavební dozor bude mít vedle staršovstvem určených dvou odborníků Ing. František Straka z ekonomického oddělení na Synodní radě.
 
. . . staršovstvo vyhlašuje sbírku na tuto velikou a nákladnou opravu kostela.
Předpokládáme, že nám všem na stavu kostela záleží podstatně víc než  těm institucím, které přispěly na opravu kostela tak vysokými částkami
(našemu městu, Středočeskému kraji a ministerstvu kultury), a že nám na kostele  záleží i víc než Jeronýmově jednotě, která také slíbila  vysoký dar. Obracíme se na vás s výzvou, abyste se připojili všichni svým odpovídajícím darem. Nejlépe bude odevzdat dar přímo při nedělních bohoslužbách pokladníkovi sboru nebo během týdne na faře, případně některému z presbyterů, nebo použijte složenku.

Search site

kalendář akcí

This section is empty.

New list

This list is empty.

 

 

Aktuality

This section is empty.

© 2009 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode