Českobratrská církev evangelická

SENIORÁTNÍ PRESBYTERNÍ SETKÁNÍ nejen pro presbytery

02/04/2011 09:00

Seniorátní odbor pro vzdělávání laiků a seniorátní výbor Poděbradského seniorátu srdečně zvou na

SENIORÁTNÍ  PRESBYTERNÍ  SETKÁNÍ nejen pro presbytery - zveme i ostatní, také mládež

v sobotu 2. dubna 2011 od 9.oo ve sborovém domě ve Chlebích

T é m a : „ Dopady kolektivizace na evangelické Polabí “

Promluví Ing. Adolf Rázek z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu

 

Přestože se jedná o padesátá léta minulého století, nepochybně se kolektivizace různým způsobem promítá stále do života řady evangelických rodin i našich sborů. Rádi uslyšíme i příspěvky těch, které kolektivizace zasáhla osobně. Do rozhovoru, který bude následovat se nepochybně zapojíme mnozí.

Zveme všechny, kdo mají zájem vzájemně sdílet své zkušenosti a spolu hovořit, i společně promýšlet, v čem je víra nosná a jak pomáhá. Těšíme se  na setkání různých generací ze všech sborů našeho seniorátu.

Search site

kalendář akcí

This section is empty.

New list

This list is empty.

 

 

Aktuality

This section is empty.

© 2009 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode