Českobratrská církev evangelická

Sčítání lidu

09/03/2011 14:04

Slovo k evangelíkům a také k těm, kdo s nimi sympatizují. Za několik dní proběhne v naší zemi opět po deseti letech, podobně jako v mnoha dalších státech nejen v Evropě, SČÍTÁNÍ LIDU 2011. Při předcházejícím sčítání v roce 2001 se k Českobratrské církvi evangelické přihlásilo téměř 120.000 osob. Po Církvi římskokatolické je tak druhou největší církví v České republice. Mezi nekatolickými církvemi je ostatně i historicky nejstarší církví. Její právní kontinuita trvá od vydání tolerančního patentu (1781). Její kořeny jsou však mnohem hlubší. Vyrůstají ze zápasů české a světové reformace, toužící po svobodě svědomí a po osobní odpovědnosti víry a celého života.

             Kutnohorský okres patří i v rámci celé republiky k oblastem, kde jsou evangelíci zastoupeni relativně silně. Při posledním sčítání lidu se jich přihlásilo 1294. V rámci Středočeského kraje to bylo po Nymbursku a Kolínsku třetí nejvyšší zastoupení. V rámci okresu působí pět farních sborů: v Kutné Hoře, Čáslavi, Opatovicích u Zbýšova, Semtěši a ve Zruči nad Sázavou. Nejpočetněji byli evangelíci zastoupeni v Kutné Hoře (328) a v Čáslavi (238). Dále v Semtěši (31), Vrdech (62), Bílém Podolí (47), ve Zbýšově (39), ve Žlebech (30) a v Žehušicích (25), v Ledči nad Sázavou (44), Uhlířských Janovicích (14) a ve Zruči nad Sázavou (30).

            Mezi těmi, kdo se před deseti lety při sčítání lidu k Českobratrské církvi evangelické přihlásili, nebyli patrně pouze lidé v ní pokřtění, ale i ti, kteří ten zápas o svobodu svědomí a o osobní odpovědnost a angažovanost pokládají za inspirující a společensky podnětný. Chtěli bychom vybídnout vás pokřtěné, i vás neformálně vnitřně spřízněné, abyste se neostýchali vyplnit rubriku příslušnosti k církvi. Sčítací komisaři vás možná budou upozorňovat, že údaj v rubrice „Náboženská víra“ je nepovinný a dobrovolný a že jej proto můžete proškrtnout. Je to pravda. Údaj o ‘náboženské příslušnosti’ skutečně patří mezi dobrovolně vyplňované. K dobré protestantské tradici však patří i vyznavačská odpovědnost. Kromě toho se tento údaj stane podkladem pro mnoho dalších rozhodnutí ve státních i jiných institucích.

             Proto prosíme, vezměte Sčítání lidu, domů a bytů 2011 vážně. Případná liknavost nebo přezíravost tohoto Sčítání je v neprospěch všech křesťanů naší země. Domníváme se také, že i pro život naší společnosti je dobré, aby pomocí věrohodného údaje věděla o těch, pro které je evangelická, resp. křesťanská víra důležitá.

             Obracíme se proto i na vás, kdo nejste evidováni v kartotéce žádného našeho sboru a přesto se k naší církvi hlásíte, sympatizujete s ní, účastníte se některých akcí, máte v ní své přátele. Pokud je to v souladu s vaším přesvědčením, vyplňte také, prosíme, v kolonce „Náboženská víra“ přesné jméno církve: „Českobratrská církev evangelická“.

                                                                                                                                  Jaroslav Fér

 

Search site

kalendář akcí

This section is empty.

New list

This list is empty.

 

 

Aktuality

This section is empty.

© 2009 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode