Českobratrská církev evangelická

Program noci kostelů 24. 5. 2013

24/05/2013 18:00

 

18:00 - 18:30 Zahájení : Proč má kostel nad průčelím kalich od reformace k současnosti - dějiny a výzdoba kostela 

19:00 - 19:30 Výročí Bible kralické 1613 Kralická bible v průběhu času 

19:45 - 20:15 Koncert Učitelského smíšeného pěveckého sboru Tyl

20:45 - 21:15 Kutná Hora v době reformace (1415-1626) evangelíci v Kutné Hoře ve středověku a v současnosti 

21:30 - 21:50 Nabídka četby z Janova evangelia možnost sám přečíst oddíl evangelia od stolu Páně a vyzkoušet si, jak to zní 

21:50 - 22:10 Závěrečné ztišení

Křížovka (nejen) pro děti
pro úspěšné luštitele bude připravena odměna

Výstavka k výročí Kralického překladu Bible / zůstává až do neděle 7. července
možnost prohlédnout si nejrůznější vydání Bible kralické (v roce 1613 byl v tiskárně Jednoty bratrské v Kralicích u Náměšti vytištěn potřetí - a naposledy - tento český reformační překlad Bible)

Search site

kalendář akcí

This section is empty.

New list

This list is empty.

 

 

Aktuality

This section is empty.

© 2009 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode