Českobratrská církev evangelická

O sborovém dnu

11/12/2012 14:39

Evangelický sbor v Kutné Hoře si připomněl výročí 125 let od stavby evangelického kostela při tzv. sborovém dnu v neděli 25. listopadu 2012. Hostem byl synodní senior Českobratrské církve evangelické a předseda Ekumenické rady církví Mgr. Joel Ruml. Kázal při dopoledních bohoslužbách na text ze starozákonní knihy proroka Izajáše: “Hle, já tvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány …“. Odpoledne přednášel na téma “Evangelium a my – včera, dnes, zítra“. Zdůraznil konstantu: Bůh stále jedná s člověkem a se světem, i dnes. Zazněly krátké pozdravy - místostarosty města Jiřího France, katolického faráře od Sv. Jakuba Jana Uhlíře a seniorátního kurátora Pavla Pistora. Zhruba padesát přítomných slyšelo také “Historické ohlédnutí“ o stavbě kostela v roce 1887 z kroniky prvního kutnohorského evangelického faráře Viktora Szalatnaye. Výročí 125 let kostela i dál připomíná v sále výstavka dokumentů ze sborového archivu.

Search site

kalendář akcí

This section is empty.

New list

This list is empty.

 

 

Aktuality

This section is empty.

© 2009 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode