Českobratrská církev evangelická

Materiály k diskusi o budoucnosti sboru a církve

25/12/2013 22:17

Průvodní dopis Synodního seniora

Manuál pro rozhovor o budoucnosti sboru - obsahuje mimo jiné otázky pro přemýšlení

Modely cesty ČCE k samofinancování - finanční úvahy o tom, jak by mohla naše církev dále zacházet s penězi

Sbor Kutná Hora - trocha čísel - současná finanční realita našeho sboru a vyhlídky, podle toho jaký model financování by se zvolil

Search site

kalendář akcí

This section is empty.

New list

This list is empty.

 

 

Aktuality

This section is empty.

© 2009 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode