Českobratrská církev evangelická

Diskuse o budoucosti sboru

12/01/2014 09:00

Milé sestry, milí bratři,

zveme Vás, abyste se spolu se staršovstvem zamysleli nad tím, jak by měl náš sbor v budoucnu vypadat. Máme k tomu dva dobré důvody. Začnu tím druhým :-)

Máme nového faráře, což automaticky vede k mnoha změnám. Bratr Ondřej Zikmund neví, jak tu věci chodily, má jiný styl práce, jiná obdarování, jiný pohled na věc atd. Můžeme toho využít a zkusit se na věci podívat novým pohledem a zjistit, co bychom vlastně chtěli, co se nám líbí, co nevyhovuje, co nám chybí a co by bylo dobré. A až se nad tím zamyslíme, měli bychom udělat to nejdůležitější: říct si to navzájem. Bratr farář neví, co bychom chtěli a my to nevíme ani mezi sebou.

Teď se vrátím k tomu prvnímu důvodu, který určuje načasování našeho rozhovoru. Přišla výzva ze synodní rady. Církev se chce připravit na odluku od státu a snad dostane v restitucích i nějaké peníze. Synodní rada se proto ptá, jak s penězi hospodařit. Utratit je postupně za platy farářů? Na charitu? Investovat? Vypracovala několik modelů, jak by se mohla situace vyvíjet a podle toho, pro který se církev rozhodne, bude se také vyvíjet i finanční situace sborů. Také se ptá, jak bude náš sbor schopen financovat svůj provoz. Zvládneme se časem „uživit“ sami? Dohromady s jiným sborem? Nebo máme jinou představu? Celou záležitost však synodní rada neuchopila jen jako ekonomické téma, ale vzala to jako výzvu, abychom se zamysleli nad situací a smyslem našich sborů. V celé církvi, v seniorátech i sborech nyní probíhají diskuse na toto téma a my se chceme připojit. K tématu jsou připraveny rozsáhlé materiály, jejichž část  si můžeme přečíst v posledních číslech Českého bratra. Obzvláště doporučujeme to prosincové, kde jsou formulovány podrobné otázky pro zamyšlení nad situací sboru. Kdo nemá Českého bratra, může dostat materiály vytištěné nebo se na ně může podívat na našich webových stránkách (v předchozím článku).

 

V časopise Vršovického sboru uvádějí rozhovor takto: „Organizační a finanční záležitosti nejsou cílem, jen prostředkem. Přichází na řadu až poté, co máme ujasněno, proč je tu náš sbor a proč a jaký chceme, aby do budoucna byl. Pohled do budoucna nelze vypálit od boku. Je třeba začít od toho, kde jsme dnes – v čem jsme silní a v čem třeba ne. Jako společenství i jako jednotliví lidé. Kde jsou naše „hřivny“, na kterých můžeme stavět? Kde jsou naše slabiny? A pak pokračovat pohledem do budoucna – co chceme změnit a co proto udělat? Co je do budoucna opravdu důležité a na co se zaměřit, a co důležité není a nemusíme se tím vysilovat?”

Abychom si zvládli vše předem trochu promyslet a rozhovor pak byl rychlejší a smysluplnější, podívejte se prosím na otázky níže. Můžete si na otázky odpovědět alespoň sami pro sebe, ale bude mnohem lepší, když přijdete v lednu ke společnému rozhovoru nebo odpovědi napíšete a dáte po bohoslužbách do připravené krabice nebo hodíte do schránky na faře.

• Co se nám daří? Co by rozhodně nemělo v budoucnu vymizet?

• Co se nám nedaří? Kde máme rezervy?

• Co mě napadá, že bychom mohli zkusit, dělat? O čem sním, že by bylo krásné ve sboru udělat, ale bojím se, že je to nereálné?

• Co opravdu nevím?  Co bych potřeboval(a) vědět o současném dění a stavu, abych mu opravdu rozuměl(a) než začnu přemýšlet o budoucnosti? Například: jak funguje staršovstvo, bohoslužby, jak to funguje v jiných sborech... atd.

Synodní senior Joel Ruml v dopise pro sbory píše: „Jako církev napořád máme nést svědectví o Boží vládě, jak v našich osobních i společných věcech, tak i ve věcech přesahujících náš mikrosvět. Právě toto určení je základem, od kterého se bude odvíjet naše cesta dál. Na ničem nebude záležet víc než na tom, kým je pro každého z nás Bůh a jeho láska zjevená v Kristu. Ochrana před bezradností, panikou nebo lhostejností je v radosti z Hospodina, toho, kdo se zná i k nám a díky němuž se smíme odvážit vykročit na naprosto novou cestu. Vykročíme-li s dobrou vírou a smělou nadějí, nepochybně to bude důvod i pro další generace, aby si vážily toho, co dnes podstupujeme. Již nyní stála příprava nové situace církve mnohé její členy mnoho času a přemýšlení. Přijměte výsledek jejich snažení s vděčností a ze své strany k tomu přidejte to nejlepší, k čemu Vás vede Vaše láska ke společenství pozemského Božího lidu a Vaše vyznání Boha jako naší záštity a jistoty.“

Věříme, že nám tento rozhovor bude k užitku a snad bude začátkem pro přemýšlení o dalším směřování sboru.

Těšíme se, že přijdete!

Magdaléna Férová

Search site

kalendář akcí

This section is empty.

New list

This list is empty.

 

 

Aktuality

This section is empty.

© 2009 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode